Levertijd & verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Afhankelijk van de gekozen verzendmethode, leveren wij standaard tussen 1-5 werkdagen. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De wettelijke levertermijn is in theorie binnen de 30 dagen, maar wij trachten telkens in de praktijk om onze klanten nooit zo lang te laten wachten.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

België:

€6 voor bestellingen thuis geleverd door b-post
€ 5 voor bestellingen op een postpunt/afhaallocatie geleverd door b-post

€4 voor bestellingen op een relaypunt geleverd door Mondial Relay

Nederland:

€7 voor bestellingen geleverd door Mondial Relay

€12 voor bestellingen geleverd door PostNL

Wil u in een ander land laten leveren? Contacteer ons dan via mail om de opties en kosten te kennen.

Ter info: leveringen via B-post en PostNL zijn iets prijziger maar meestal ook wel sneller.(1-3 dagen) Mondial Relay doet er iets langer over (3-5 dagen)

In de leverkost zijn alle kosten inbegrepen zoals verpakking, printing, verplaatsing, enz. Er zijn verder geen verborgen kosten. Wanneer een pakket zwaarder is en de kosten oplopen, neemt Queen Bie deze voor eigen rekening.

Deze leverkosten zijn geldig voor alle bestellingen op Queen Bie. Uitzonderlijke acties kunnen gratis levering aanbieden. Op dat moment passen wij dit aan.

Levering verloopt dus via de postbode of pakketbezorger van vermelde diensten. Over het algemeen zal de aflevering tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Queen Bie, zodra het geleverd is. Indien de verpakking zichtbare schade heeft, dient de klant dadelijk de levering te weigeren. Schade door de postdiensten wordt niet vergoed door hen indien u de beschadigde verpakking accepteert.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden.

 

 

retourneren

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat de klant een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom de klant de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, de klant heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

De bepalingen hierna gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Queen Bie.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De klant dient hiervan wel eerst Queen Bie via mail te verwittigen en bevestiging te krijgen. Queen Bie bezorgt de klant dan ook het officiële herroepingsformulier dat in te vullen is.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Queen Bie (info@queenbie-outlet.net), een ondubbelzinnige verklaring per mail hiervernoemd op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant krijgt dan bevestiging en Queen Bie stuurt hem het officieel in te vullen herroepingsformulier toe waarvan hij gebruik kan maken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Queen Bie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Queen Bie, Kriekelarenveld 5a, 3191 Hever, België.  Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Queen Bie zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Queen Bie alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Queen Bie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Queen Bie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Queen Bie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Herroeping kan niet worden ingeroepen op uitzonderlijke promoties (last chance, laatste stuks aan mini-prijs,…). Dit wordt dan gemeld (aan klant).

 

 

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen?

U kan hiervoor contact opnemen met info@queenbie-outlet.net . Wel draagt u zelf de kosten voor verzending van het product.

Voor alle vragen, info of bezorgdheden, kan de klant ons tevens via dit emailadres contacteren.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Queen Bie, Kriekelarenveld 5a, 3191 Hever, België. Info@queenbie-outlet.net

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende artikel(s) herroep(en). 

 

Besteld op en/of Ontvangen op:

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

 

Handtekening van consument(en) 

 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.